bpd

* * * * * *

Glavni program

* * * * *

 

 

ZVEZDARA TEATAR

21.10
ŽIVOT U TESNIM CIPELAMA

JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZOTIŠTE

22.10.
HARTEFACT FUND & BITEF TEATAR
23.10.
POZORIŠTE BORA STANKOVIĆ VRANJE
24.10.
ATELJE 212
25.10. PAZARNI DAN
BITEF TEATAR
26.10. JA I TI*
 

                 * u čast nagrađenih

 
 

 

Dušan Kovačević

ŽIVOT U TESNIM CIPELAMA

režija: Dušan Kovačević

 

min

 

 

O predstavi
                                               
Radikalan, pa i ogorčen, ali još uvek spreman da stupidnost i idiotizam izloži žestokom podsmehu, Kovačević kao da ne priznaje razlike između nacizma i komunizma pa i demokratije koja čoveku, radniku, praktično uskraćuje pravo na život. Dokumentarnost prvog dela tragikomedije koja bi bez Kovačevićevog neuništivog humora delovala kao isečak iz nekih dnevnih novina, u drugom delu zahvaćena vatrom Kovačevićeve fantazije i dosetljivosti doseže granice apsurda...
Kovačević nastavlja da od tragedije u kojoj živimo sa uspehom pravi komedije koje nas, makar na sceni, pohvalama ludosti i smehom, privode zdravoj pameti...
Život u tesnim cipelama sraslim za stopala jedva da je još život. Nedostaje mu sve ono što životu jednog čoveka daje ljudski profil i dostojanstvo.

Muharem Pervić