bpd

* * * * * *

Glavni program

* * * * *

 

 

ZVEZDARA TEATAR

21.10

JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZOTIŠTE

22.10.
ELIJAHOVA STOLICA
HARTEFACT FUND & BITEF TEATAR
23.10.
POZORIŠTE BORA STANKOVIĆ VRANJE
24.10.
ATELJE 212
25.10. PAZARNI DAN
BITEF TEATAR
26.10. JA I TI*
 

                 * u čast nagrađenih

 
 

 

             Igor Štiks


             ELIJAHOVA STOLICA


             Režija: Boris Liješević

 

 

min

 

 

O predstavi
                                               

"Potraga za poreklom, koje ima u izvesnom smislu, neprikrivenu mitsku i univerzalnu dimenziju, i u ovom komadu i u romanu, svrstava ovu dramu u one, sve češće na pozornicama, koje se bave pitanjima identiteta. Ranjeni identitet se u njima prikazuje kao središni problem, što nesumnjivo ima nezaobilaznog odjeka u našem vremenu u kojoj „lutajući identiteti“ postaju skoro univerzalna pojava, posebno u traumatičnim, ratnim vremenima. Dinamika ove potresne priče jedne ličnosti smeštene između ličnih problema i surovih „klješta istorije“ gradi se i na svedočenju o još svežim sećanjima na potresna zbivanja u Sarajevu u prvoj polovini devedesetih godina prošlog veka."
                                                                                           Ana Isaković

 

Elijahova stolica je jedna od boljih i vrlo neobičnih predstava koja se bavi temom rata u bivšoj Jugoslaviji. Neobičnih ne toliko po svojoj postavci ili izrazu već po sadržaju i kvalitetu. Rat je na kompletan, politički, emotivni i intelektualni način, objašnjen kroz ličnu sudbinu stranca u potrazi za svojom prošlošću. Šta vam je više potrebno da odete u pozorište?
Igor Jovanović