bpd

* * * * * *

Glavni program

* * * * *

 

 

ZVEZDARA TEATAR

21.10

JUGOSLOVENSKO DRAMSKO POZOTIŠTE

22.10.
HARTEFACT FUND & BITEF TEATAR
23.10.
POZORIŠTE BORA STANKOVIĆ VRANJE
24.10.
ATELJE 212
25.10. PAZARNI DAN
BITEF TEATAR
26.10. JA I TI*
 

                 * u čast nagrađenih

 
 

 

Aleksandar Popović


PAZARNI DAN

Režija: EGON SAVIN

 

 

 

min

 

 

O predstavi
                                               
U” Pazarnom danu” Popović možda najsažetije, podjednako krvavo i podjednako duhovito i upečatljivo daje jednu od svojih priča o “istorijskom vagonu treće klase". To je priča o malim ljudima gladnim vlasti, gladnim novca, o našoj sirotinji balkanskoj, o našim palanačkim mentalitetima i o svim našim podelama, o politiziranom nesrećnom narodu koji se iz generacije u generaciju iscrpljuje političkim, ideološkim i inim razlikama, a u stvari u pozadini svega jeste sirotinja i otimačina.
Popović je imao taj svoj podsmešljivi, satirički, groteskni pogled na svoj narod, ali onoliko koliko je o njemu govorio istinito, sa istom strašću ga je i voleo. Komadom “Pazarni dan” dominira nemoralnost, manipulacija ljudima i kreiranje kvaziideala. To je ono što i danas doprinosi aktuelnosti tog komada. Pogotovu dobro poznata beskonačnost i neumitnost ponavljanja istorije. Zatim, tu su i permanentni obračuni, naročito sa bližnjima, koji se sprovode sa tolikom strašću. Pod krinkom ideologije i nekakvog morala zapravo se kriju pohlepa i niske strasti. Čitajući između redova Acine tekstove, to i pokušavam na teatarski način da demonstriram.

                                                                        Egon Savin